EindhovenBordA

Evaluatie Evenementenbeleid ‘Gastvrij & Veilig’ (1)

Op dit moment evalueert de gemeente Eindhoven het evenementenbeleid ‘Gastvrij en Veilig’ dat per 1 januari 2013 van kracht is geworden. Doel van de evaluatie is om de werking van het beleid in de praktijk te toetsen. Waar nuttig en noodzakelijk worden voorstellen gedaan om het beleid op onderdelen aan te passen.
Graag zou ik vanuit jullie ervaringen met het beleid een reactie krijgen op de volgende vragen:
1. Wat werkt goed in het huidige beleid?
2. Wat werkt niet goed?
3. Op welke punten zou u verbeteringen willen zien? U wordt van harte uitgenodigd om uw verbetervoorstellen met ons te delen.
Omdat de evaluatie van het beleid nog voor het einde van het jaar afgerond moet zijn zie ik jullie reacties graag voor donderdag 28 november tegemoet via marieke@eindhoven365.nl. Alvast dank voor jullie tijd!

 

Met vriendelijke groet,

Marieke Berkvens