EindhovenBordB

Evaluatie Evenementenbeleid ‘Gastvrij & Veilig’ (2)

evenementenbeleid ehv

In november 2013 is door Eindhoven365 aan de Eindhovense organisatoren gevraagd, de ervaringen met het eerste jaar van het nieuwe evenementenbeleid ‘Gastvrij en Veilig’ te delen. Deze ervaringen zijn gebundeld in het document ‘reacties epe evenementenbeleid’ voor de gemeente Eindhoven en verwerkt in een raadsvoorstel wat volgende week dinsdag 11 februari 2014 besproken wordt in de commissie Economie en mobiliteit.

Onderstaande stukken zullen in deze commissie besproken worden;

Aan jullie de vraag de stukken door te nemen en eventuele opmerkingen en vragen uiterlijk zondag 9 februari 2014 per mail te richten aan mvoragen.epe@gmail.com.
Mocht het nodig zijn, dan zal het EPE een zienswijze aanbieden aan de raadscommissie op 10 februari a.s.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Voragen, Voorzitter EPE