Vrijwilligers-bedankt-450x334

Eindhoven waardeert haar mantelzorgers en vrijwilligers

In Eindhoven zijn ruim 74.000 vrijwilligers en mantelzorgers actief. Dankzij hun waardevolle inzet wordt enorm veel werk verzet. Tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november en de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december zullen we hier extra bij stil staan.

Deze dagen zijn bij uitstek gelegenheden om mantelzorgers en vrijwilligers onze blijk van waardering, te tonen. Hiertoe, vraagt het EPE haar leden en iedereen die evenementen een warm hart toedraagt, een (speciale) actie aan te bieden. Uit dit gezamenlijke aanbod, kunnen vrijwilligers en mantelzorgers vervolgens zelf een keuze maken.

Denk bijvoorbeeld aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, ontspanning, vrije toegang tot evenementen, deskundigheidsbevordering/workshops, speciale acties voor producten (etentje, verzorging), etc. Een andere aanpak dan voorgaande jaren, maar zeker een aanpak op maat met een mooi Eindhovens tintje. Deze actieperiode loopt vanaf de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november tot aan de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december.

Heb je een blijk van waardering of een leuke actie die je beschikbaar wil stellen, reageer dan via het EPE contactformulier, o.v.v. Vrijwilligers Bedankt!

Bij voorbaat dank!