STAND=KING

Verpachting tijdelijk standplaatsen Koningsnacht & -dag

Openbare bekendmaking verpachting tijdelijke standplaatsen Koningsnacht en Koningsdag 2015

Koningsnacht- en dag wordt flink gevierd in Eindhoven. Op zondag 26 en maandag 27 april 2015 stroomt heel de stad vol met feestvierende mensen. In het centrum zorgen diverse evenementen voor een spetterend feest. De standplaatsen buiten de evenemententerreinen worden toegewezen via een openbare verpachting.

De volgende locaties zijn beschikbaar (U kunt voor meerdere locaties afzonderlijk inschrijven):

1. Begijnenhof *

 • 4 st. 10×2,5m food (minimumprijs € 3125,- per standplaats)

2. Oude Stadsgracht*

 • 3 st. 8×2,5m food (minimumprijs € 2 500,- per standplaats)

3. Stadshuisplein* (thv kantongerecht)

 • 1 st. 8×2,5m food (minimumprijs € 1250,-)
  LET OP; hier mag niet worden gebakken of gebraden. Enkel koude gerechten

4. Ten Hagestraat* (tegenover Dynamo )

 • 1st. 8×2,5m food (minimumprijs € 1250,-)
  LET OP; hier mag niet worden gebakken of gebraden. Enkel koude gerechten

5. 18 Septemberplein* (evenwijdig aan ingang fietsenkelder)

 • 3 st. 8×2,5m food (minimumprijs € 2500,- per standplaats)

6. Vestdijk*

 • 2st. 8×2,5m food (minimumprijs € 1250,- per standplaats) (alleen koningsdag)
  LET OP; hier mag niet worden gebakken of gebraden. Enkel koude gerechten

* In overleg ruimte voor plaatsing koelwagens

Inschrijving:
Hebt u interesse om een of meerdere van deze standplaatsen te pachten? Voor meer informatie over Koningsdag, de standplaatsen en de daaraan verbonden voorwaarden en de inschrijfformulieren kunt u mailen naar apv@eindhoven.nl o.v.v. standplaats Koningsdag 2015.

Voorwaarden inschrijving:
U moet uw inschrijving uiterlijk 3 april 2015 om 16.00 uur inleveren aan de balie van het Ondernemersplein, Nachtegaallaan 15, Eindhoven. Maak gebruik van vastgesteld inschrijfformulier en bijgesloten antwoordenvelop; Voeg een recent uittreksel van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel bij en een recente foto van de verkoopwagen. Als u inschrijft stemt u toe dat u alle relevante stukken hebt ontvangen en gelezen. Zorg dat u de formulieren volledig invult. Alleen volledig ingevulde formulieren worden meegenomen.

Gunning
De gunning vindt plaats op dinsdag 7 april om 13.00 uur op het Ondernemersplein aan de Nachtegaallaan 15 in Eindhoven. De inschrijvers zijn hierbij uitgenodigd om bij de gunning aanwezig te zijn. Om in aanmerking te komen voor een standplaats moet uw bod minimaal gelijk zijn aan de genoemde minimum pachtsom. Mochten er biedingen van gelijke hoogte zijn, dan volgen er lotingen. Het college van B&W mag bij de uiteindelijke toewijzing afwijken van de hoogste bieder. Hierbij kunnen de afzonderlijke bieders worden getoetst in relatie tot de openbare orde en veiligheid van het gehele evenement Koningsdag.

Bron: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Officiele-publicaties-11-maart-2015.htm#standplaatsen_koningsdag