ED_Stad_20150311_KOP

Dossier: Lichtstadmarkt

In het Eindhovens Dagblad staat dat de Demer geen optimale plek is voor de Lichtstadmarkt en dat er naar alternatieven wordt gezocht, waaronder het 18 Septemberplein.

Volgens het EPE is dit geen ideale oplossing. Dit plein heeft hoofdzakelijk een winkel- en verblijfsfunctie. Daarnaast is er een locatieprofiel (bij evenementenbeleid) gemaakt voor het 18 septemberplein waarin staat:

  • Gezien de oppervlakte van het plein, de centrale ligging in de binnenstad en het ontbreken van bewoning in de meest directe omgeving kan het plein ook incidenteel worden ingezet voor grootschalige evenementen.

Evenementen en festivals vinden doorgaans in het weekend plaats. Indien er evenementen op het plein plaats vinden moet het event om de markt heen gepland worden of moet de markt verplaatst. Beide situaties lijkt ons niet wenselijk voor zowel kooplui als organisatoren. Het Catharinaplein, zoals voorgesteld door de ondernemers aan het 18 septemberplein lijkt het EPE een beter alternatief.

Lees meer in dit artikel.

 

ED_Stad_20150311_B04_6